Odlehčovací služba

Informace o službě

Pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

V rámci služby je poskytováno: ubytování, strava a základní služby - vždy podle potřeb klienta, např. pomoc při hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Identifikátor

4053970

Kapacita

5 lůžek

Časový rozsah služby

Služba je poskytována na určitou, přechodnou dobu nepřetržitě 24 hodin denně, maximální délka pobytu je 3 měsíce

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let (věková hranice pro přijetí)

Místo poskytovaní služby

Zvoneček Bylany
Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě

Informace pro žadatele

Vedoucí služby

sociální pracovnice
Mgr. Věra Babuláková
sociální pracovnice, vedoucí ChB Polepy
Bc. Jana Velíšková

Sazebník úhrad

(platný od 1. 2. 2023)
 

Ubytování

1 lůžko 280 Kč/den
 

Stravování

  Strava za den v Kč Režie 35% v Kč 65% úhrady v Kč
Snídaně 40,00 Kč 14,00 Kč 26,00 Kč
Přesnídávka 20,00 Kč 7,00 Kč 13,00 Kč
Oběd 105,00 Kč 36,75 Kč 68,25 Kč
Svačina 20,00 Kč 7,00 Kč 13,00 Kč
Večeře 50,00 Kč 17,50 Kč 32,50 Kč
Celkem 235,00 Kč 82,25 Kč 152,75 Kč
 

Péče

135 Kč/hod při čerpání více jak 80 hod. za měsíc
155 Kč/hod při čerpání méně jak 80 hod. za měsíc
top