Týdenní stacionáře

Informace o službě

Pobytová služba poskytovaná v pracovních dnech nepřetržitě od pondělí 7.00 hod do pátku 19.00 hod, v areálu Zvoneček Bylany v Českém Brodě. O sobotách, nedělích a svátcích se služba neposkytuje a klienti zůstávají ve svém domácím prostředí. V rámci služby je poskytováno ubytování, strava a základní služby. Pro ubytování k dispozici dvou a třílůžkový pokoj s koupelnou a WC, společenská místnost s jídelnou, kuchyňkou. Klient má možnost využívat rehabilitaci, relaxační místnost, venkovní bazén a zahradu.

Činnosti klientů se provádějí podle sestaveného Individuálního plánu klienta. Při jeho sestavování se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta ve spolupráci rodiny klienta a klíčového pracovníka, který při plnění těchto cílů klientovi napomáhá. Po dobu poskytování služby zajišťována péče výchovná, zdravotní. Na požádání klienta možno spolupracovat při zajišťování vzdělávání, nácvik různých životních situací, sebeobsluhy a dalších činností běžného života.

Identifikátor

7605862

Kapacita

3 lůžka

Časový rozsah služby

Od pondělí 7.00 hod. do pátku 19.00 hod. Ve dnech pracovního klidu tyto osoby zůstávají ve vlastním domácím prostředí.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let (věková hranice pro přijetí)

Místo poskytovaní služby

Zvoneček Bylany
Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě

Informace pro žadatele

Vedoucí služby

zástupce ředitelky, vedoucí zdravotního úseku
Miroslava Moravcová
vedoucí výchovného úseku, vedoucí ChB Bylany
Mgr. Marie Žertová

Sazebník úhrad

(platný od 1. 2. 2023)

 

Ubytování

1 lůžko 280 Kč/den
 

Stravování

  Strava za den v Kč Režie 35% v Kč 65% úhrady v Kč
Snídaně 40,00 Kč 14,00 Kč 26,00 Kč
Přesnídávka 20,00 Kč 7,00 Kč 13,00 Kč
Oběd 105,00 Kč 36,75 Kč 68,25 Kč
Svačina 20,00 Kč 7,00 Kč 13,00 Kč
Večeře 50,00 Kč 17,50 Kč 32,50 Kč
Celkem 235,00 Kč 82,25 Kč 152,75 Kč


Péče

75% příspěvku na péči
top